Trường phù hợp nhất với bạn Đánh giá trường Nhật ngữ, NihonGo!

Trải nghiệm của bạn là vô cùng quý giá

Bảng thăm dò ý kiến

Chia sẻ tải nghiệm của bạn tại ngôi trường này

Hạng mục

Tìm theo dữ liệu về trường

Các trường lớn

Trường có quy mô lớn

Số lượng giảng viên

Trường có số lượng giảng viên lớn

Trường có tỉ lệ đỗ Đại học cao

Tường có nhiều sinh viên theo học

Kì thi Đánh giá năng lực Nhật ngữ

Trường có tỉ lệ sinh viên thi đỗ kì thi đánh giá năng lực Nhật ngữ

Bạn có phải là sinh viên trường Nhật ngữ không?

Dành cho sinh viên có dự định học tập tại Nhật Bản trong tương lai, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn tại trường Nhật ngữ!

Chia sẻ trải nghiệm của bạn tại trường Nhật ngữ

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ