Trải nghiệm của bạn vô cùng hữu ích cho sinh viên tương lai

Bảng thăm dò ý kiến

Đánh giá trường của bạn

Số lượng ngươi đến Nhật Bản để du lịch, học tập và làm việc mỗi năm

Bạn có thể tìm thông tin du lịch Nhật Bản dễ dàng, nhưng việc này rất khó đối với thông tin về các trường Nhật Ngữ.


Những sinh viên cũng có trải nghiệm học tập tại Nhật Bản như bạn

・Bạn lựa chọn trường như thế nào?

・Bạn có lo lắng gì trước khi đến Nhật không?

・Những sự khác biệt của Nhât Bản mà bạn cảm thấy bất ngờ là gì?


Các sinh viên tương lai mong muốn được học tại Nhật Bản nhất định cũng có những lo lắng như bạn trước khi sang Nhật.


Họ cần biết những thông tin từ sinh viên đã có kinh nghiệm.

Các sinh viên tương lai cần sự chia sẻ của bạn!


Hãy chia sẻ trải nghiệm của bạn!

Bảng thăm dò ý kiến

Đánh giá trường của bạn

Về chúng tôi

NihonGo!, với sứ mệnh hỗ trợ sinh viên trong việc tìm trường phù hợp, là trang web cung cấp thông tin và đánh giá về chất lượng giảng dạy của các trường Nhật ngữ tại Nhật Bản. Những đánh giá này được cung cấp bởi các sinh viên đã theo học tại các trường Nhật ngữ. Chúng tôi hoạt động như một nhóm với mục tiêu chia sẻ trải nghiệm của mỗi thành viên trong quá trình du học.


NihonGo! liên tục hỗ trợ các sinh viên quốc tế trong việc học tập và sinh sống tại Nhật Bản thông qua việc lựa chọn trường phù hợp và hỗ trợ trong quá trình sinh viên lưu trú tại Nhật Bản.


Đánh giá trường của bạn

Làm thế nào để đánh giá trường bạn?

1. Chọn tên trường

2. Chia sẻ đánh giá của bạn về trường

Đánh giá trường của bạn

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân và đánh giá của bạn sẽ được sử sụng cho tài khoản đăng kí và danh sách đánh giá.

Bên cạnh đó, thông tin sẽ được sử dụng như nguồn dữ liệu và nguồn phân tích cho sự phát triển dịch vụ của chúng tôi.

Về cơ bản, mọi thông tin cung cấp bởi người dùng sẽ được giữ an toàn và không chia sẻ với bên thứ ba.

Chúng tôi luôn chú ý bảo đảm an toàn cho các thông tin cá nhân, bởi chúng tôi tuân theo Điều khoản giữ an toàn đối với thông tin cá nhân và mọi quy định liên quan.

Điều khoản giữ an toàn với thông tin khách hàng Privacy Policy

Liên hệ

Bấm vào đây để liên lạc với đội ngũ NihonGo!