• ryuusyou
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của ryuusyou

フジ国際語学院板橋校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

学校的老师很有亲和力,学校的日语课程也安排的很充实。并且学校还设置了自习室,很多学生都喜欢利用自...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ