• eunjjang
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Hàn Quốc

Đánh giá của eunjjang

KCP地球市民日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

친절한 선생님과 스태프들이 있었기 때문에 언제든지 상담할 수 있었고, 한국어를 할 수 있는 사람이 ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ