• Pokku
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Thái Lan

Đánh giá của Pokku

ECC国際外語専門学校

Osaka

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

The school area is big and u have a good chance to make friends with many people from around the ...

Đọc đánh giá

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

Some teachers like to find faults from students, especially unmarried women who is over 40 years ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ