• HarukoNg
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Việt Nam

Đánh giá của HarukoNg

福井大学

Fukui

Bài đăng về trường 2016, Jul, 13

Sống và học tập ở Fukui là trải nghiệm tốt và đáng để thử.

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ