• Pea
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Thái Lan

Đánh giá của Pea

ECC国際外語専門学校

Osaka

Bài đăng về trường 2016, Jul, 14

Japanese teachers and staffs are very nice, polite and professional in foreign students' mat...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ