• fuukyou
  • Nam, Từ 25 đến 29 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của fuukyou

盛岡情報ビジネス専門学校

Iwate

Bài đăng về trường 2016, Jul, 14

满足 课外活动特别的多,老师也很亲切。 不满 冬季雪特别多怕冷的考虑下。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ