• Sirilikitchai Tirada
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Thái Lan

Đánh giá của Sirilikitchai Tirada

東京ギャラクシ-日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 15

ที่โรงเรียนมีวิชาเลือกให้เรียนเยอะ ทำให้สนุก ไม่น่าเบื่อ แต่ข้อเสียระหว่างสถานีกับโรงเรียนเดินไกล...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ