• nihao
  • Nữ, Từ 20 đến 24 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của nihao

横浜国際教育学院

Kanagawa

Bài đăng về trường 2016, Jul, 22

十分满意环境以及老师们很温柔交通便利等等

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ