• Leehanhee
  • Nữ, Từ 20 đến 24 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của Leehanhee

ダイナミックビジネスカレッジ

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 22

课外活动很多所以很开心,但是老师们经常会强制性的推荐你去考试、这一点我不太喜欢。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ