• Bow
  • Nữ, Từ 35 đến 39 tuổi, Thái Lan

Đánh giá của Bow

同志社大学

Kyoto

Bài đăng về trường 2016, Jul, 24

มหาวิทยาลัยโดชิฉะมีวิชาที่น่าสนใจให้เลือกเรียนมากมาย อีกทั้งยังมีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมากมายที่สา...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ