• Khanh Linh
  • Nữ, Từ 20 đến 24 tuổi, Việt Nam

Đánh giá của Khanh Linh

東京城北日本語学院

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 25

Giáo viên tại trường rất nhiệt tình nếu gặp gì khó khăn các thầy cô cũng như nhân viên sẽ giúp đỡ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ