• Dejiang Feng
  • Nam, Từ 35 đến 39 tuổi, Trung Quốc

Đánh giá của Dejiang Feng

盛岡情報ビジネス専門学校

Iwate

Bài đăng về trường 2016, Jul, 04

比较满足这所学校,老师对待学生的态度也非常少,和同班同学之间的关系相处的也不错,课外活动也比较多...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ