• Nguyen Thi Ngoc Giau
  • Nữ, Từ 20 đến 24 tuổi, Việt Nam

Đánh giá của Nguyen Thi Ngoc Giau

神村学園専修学校

Kagoshima

Bài đăng về trường 2016, Aug, 14

Các Thầy Cô giáo rất tốt bụng và nhiệt tình. Thầy Cô không chỉ dạy tiếng Nhật, mà còn dạy cả văn ...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ