• Base
  • Nam, Từ 30 đến 34 tuổi, Nepal

Đánh giá của Base

東北外語観光専門学校

Miyagi

Bài đăng về trường 2016, Aug, 17

・もうちょっと日本人のかたと接する時間があってもよかったじゃないかなと思う。 ・野外活動があって...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ