• sou
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của sou

東方国際学院

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Jul, 04

老師,職員非常的親切。 日本留學考試的專業授課。 各個國家的留學生共通學習,激勵學習意誌。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ