• hichann
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của hichann

新宿平和日本語学校

Tokyo

Bài đăng về trường 2016, Sep, 02

要說有什麼不滿的話,主要是學校漢字語系出來的學生太少,班上主要都是不會漢字的同學。在會話練習上當...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ