• RuRu
  • Nữ, Từ 30 đến 34 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của RuRu

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Oct, 24

學校的老師跟工作人員都非常親切,除了上課的東西之外,對於留學生活中不明白的地方也都一直受到幫忙。...

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ