• Pk Takahashi Yuen
  • Nữ, Từ 20 đến 24 tuổi, Hồng Kông

Đánh giá của Pk Takahashi Yuen

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2016, Oct, 29

與老師並沒有距離感,課外時間就像朋友。是一間很溫暖,充滿家庭感的學校。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ