• Rosa Oguituka
  • Nữ, Từ 45 đến 49 tuổi, Peru

Đánh giá của Rosa Oguituka

I. C. NAGOYA

Aichi

Bài đăng về trường 2016, Dec, 29

Las prácticas de diálogos en japones es por poco tiempo

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ