• yuyu
  • Nữ, Từ 25 đến 29 tuổi, Đài Loan

Đánh giá của yuyu

福岡YMCA日本語学校

Fukuoka

Bài đăng về trường 2017, Mar, 23

老師和職員們十分溫柔也非常認真。日語的練習機會很多。

Đọc đánh giá

Bạn có thông tin nào khác về trường Nhật ngữ không?

* Thông tin trường sai hoặc đã được thay đổi gần đây

* Tôi muốn cung cấp hình ảnh về trường

* Trường tôi muốn tìm không có tên trong danh sách

Cảm ơn đóng góp của bạn.

Liên hệ