• HarukoNg
  • 女性, 25〜29岁, 越南

HarukoNg的体验谈

福井大学

福井

2016, Jul, 13投稿

Sống và học tập ở Fukui là trải nghiệm tốt và đáng để thử.

阅读体验谈


请告诉我们关于您的学校信息

・信息陈旧、内容有误

・多上传一些学校的图片

・找不到自己所在的学校,希望添加该学校信息

请点击下面来联系我们。

点击这里联系我们