• Khanh Linh
  • 女性, 20〜24岁, 越南

Khanh Linh的体验谈

东京城北日本语学院

东京

2016, Jul, 25投稿

Giáo viên tại trường rất nhiệt tình nếu gặp gì khó khăn các thầy cô cũng như nhân viên sẽ giúp đỡ...

阅读体验谈


请告诉我们关于您的学校信息

・信息陈旧、内容有误

・多上传一些学校的图片

・找不到自己所在的学校,希望添加该学校信息

请点击下面来联系我们。

点击这里联系我们