• Nguyen Thi Ngoc Giau
  • 女性, 20〜24岁, 越南

Nguyen Thi Ngoc Giau的体验谈

神村学园专门学校

鹿儿岛

2016, Aug, 14投稿

Các Thầy Cô giáo rất tốt bụng và nhiệt tình. Thầy Cô không chỉ dạy tiếng Nhật, mà còn dạy cả văn ...

阅读体验谈


请告诉我们关于您的学校信息

・信息陈旧、内容有误

・多上传一些学校的图片

・找不到自己所在的学校,希望添加该学校信息

请点击下面来联系我们。

点击这里联系我们