• HarukoNg
  • 女性, 25〜29歳, 越南

HarukoNg的體驗談

福井大学

福井

2016, Jul, 13發帖

Sống và học tập ở Fukui là trải nghiệm tốt và đáng để thử.

閱讀體驗談


請告訴我們關于您的學校信息

・信息陳舊、內容有誤

・多上傳些學校的圖片

・找不到自己所在的學校,希望添加該學校信息

請點擊下面來聯系我們。

點擊這裏聯系我們