• Sirilikitchai Tirada
  • 女性, 25〜29歳, 泰國

Sirilikitchai Tirada的體驗談

東京銀星日本語學校

東京

2016, Jul, 15發帖

ที่โรงเรียนมีวิชาเลือกให้เรียนเยอะ ทำให้สนุก ไม่น่าเบื่อ แต่ข้อเสียระหว่างสถานีกับโรงเรียนเดินไกล...

閱讀體驗談


請告訴我們關于您的學校信息

・信息陳舊、內容有誤

・多上傳些學校的圖片

・找不到自己所在的學校,希望添加該學校信息

請點擊下面來聯系我們。

點擊這裏聯系我們