• Khanh Linh
  • 女性, 20〜24歳, 越南

Khanh Linh的體驗談

東京城北日本語学院

東京

2016, Jul, 25發帖

Giáo viên tại trường rất nhiệt tình nếu gặp gì khó khăn các thầy cô cũng như nhân viên sẽ giúp đỡ...

閱讀體驗談


請告訴我們關于您的學校信息

・信息陳舊、內容有誤

・多上傳些學校的圖片

・找不到自己所在的學校,希望添加該學校信息

請點擊下面來聯系我們。

點擊這裏聯系我們