• Nguyen Thi Ngoc Giau
  • 女性, 20〜24歳, 越南

Nguyen Thi Ngoc Giau的體驗談

神村學園專修學校

鹿兒島

2016, Aug, 14發帖

Các Thầy Cô giáo rất tốt bụng và nhiệt tình. Thầy Cô không chỉ dạy tiếng Nhật, mà còn dạy cả văn ...

閱讀體驗談


請告訴我們關于您的學校信息

・信息陳舊、內容有誤

・多上傳些學校的圖片

・找不到自己所在的學校,希望添加該學校信息

請點擊下面來聯系我們。

點擊這裏聯系我們