• Thi Thi Oo
  • 女性, 25〜29歳, 緬甸

Thi Thi Oo的體驗談

SAMU教育學院

東京

2016, Oct, 30發帖

အားသာခ်က္ -ဂ်ပန္စာ အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာ အားနည္းခ်က္ -ေက်ာင္းျပင္ပ လႈပ္ရွာ မႈမ်ား နည္းျခင္း

閱讀體驗談


請告訴我們關于您的學校信息

・信息陳舊、內容有誤

・多上傳些學校的圖片

・找不到自己所在的學校,希望添加該學校信息

請點擊下面來聯系我們。

點擊這裏聯系我們